Obligacje Aforti

Aforti Holding S.A. to dynamicznie rozwijająca się Grupa Finansowa która jest notowana na NewConnect od 2011 roku. Naszym celem jest wyznaczenie nowych standardów kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Zgodnie z ogłoszoną strategią Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2016–2018 zakładamy skokowe zwiększenie skali biznesu. Dynamiczny rozwój w szeroko rozumianej branży finansowej będzie następował dwutorowo – dzięki wzrostowi organicznemu oraz poprzez akwizycje.

Jednym ze źródeł finansowania rozwoju Aforti Holding S.A. są emisje obligacji przeprowadzane od 4 lat.

Poniżej przedstawiamy informację o wykupach obligacji zrealizowanych przez Spółki należące do Grupy.

wykaz emisji obligacji aforti

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły oferty związanej z zainwestowaniem w rozwój Grupy Aforti Holding S.A. zapraszamy do kontaktu:

Paweł Opoka
Dyrektor Zarządzający Sprzedażą
Tel. +48 730 730 924