Contact

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel. +48 22 647 50 00, fax. +48 22 205 08 19

email: biuro@afortiholding.pl

NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547, KRS 0000330108

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 7 801 915 zł.
Nr konta bankowego: Millennium 41 1160 2202 0000 0001 3685 2710