Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na 2018 rok RB 2/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych Spółki na cały rok 2018 ani żaden z jego okresów.

W opinii Zarządu Spółki dynamicznie zwiększająca się skala działalności Emitenta oraz czynniki zewnętrzne związane z jego otoczeniem rynkowym ograniczają możliwość precyzyjnego ustalenia prognozy wyniku finansowego Emitenta.  Biorąc pod uwagę powyższe, publikacja prognoz finansowych byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby  wprowadzić inwestorów w błąd.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Czytaj więcej