Terminowy wykup obligacji serii L12 RB 120/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/08/12/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r., dokonał wykupu 100 szt. Obligacji serii L12 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej