Zmiana firmy spółki zależnej z Aforti Corporate Finance S.A. na Aforti Factor S.A. RB 117/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 04 grudnia 2017 r. powziął informację iż spółka zależna Aforti Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie zmieniła nazwę na Aforti Factor S.A. oraz rozpoczęła przygotowania do świadczenia usług faktoringowych. Zmiana nazwy spółki Aforti Corporate Finance S.A. na Aforti Factor S.A. jest elementem realizacji strategii przyjętej przez Zarząd Spółki w dniu 14 lipca 2016 r. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2016 r. z dnia 14 lipca 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej