Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. – listopad 2017 r. RB 116/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. za listopad 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za listopad 2017:

Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 4 946,26 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 1 915,32 % w porównaniu do listopada 2016 r. Wartość złożonych wniosków wyniosła 20 134,29 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 1 048,08 % w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W listopadzie zostało złożonych 241 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 551,35 % w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za listopad 2017:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie wyniosła 8 521,75 tys. EUR i była wyższa o 175,37 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za listopad 2017:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2017 r. wyniosła 2 180,05 tys. PLN. Stanowi to spadek o 70,28 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 351 i była niższa o 90,63 % w porównaniu do listopada 2016 r.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za listopad 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej