Sprzedaż akcji spółki zależnej RB 107/2017

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż dnia 14 listopada 2017 r. w ramach oferty kierowanej do kilkunastu Inwestorów dokonano sprzedaży części akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka Zależna”) w ilości 675 868 sztuk, co stanowi 6,8 % wszystkich akcji, które posiadała Spółka przed przeprowadzeniem transakcji. Po przeprowadzeniu transakcji Spółka pozostaje w posiadaniu 84,21 % akcji Spółki Zależnej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż cena sprzedaży wyniosła 3,20 zł za każdą akcję, co przekłada się na wycenę Spółki Zależnej w wysokości 35 200 000,00 zł. W związku z przeprowadzoną sprzedażą akcji Spółki Zależnej do Spółki wpłynęły środki o wartości 2 162 777,60 zł.

Sprzedaż akcji Spółki Zależnej jest elementem realizowanej strategii biznesowej oraz wiąże się z planami rozwojowymi na dalsze lata działalności m.in. wprowadzeniem Spółki Zależnej na Rynek NewConnect.

Zarząd Spółki nadto informuje, iż nie rozważa i nie planuje dokonywać sprzedaży akcji Spółki Zależnej w stopniu, który mógłby spowodować utratę pozycji akcjonariusza dominującego, a w konsekwencji utratę kontroli nad Spółką Zależną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej