Terminowy wykup obligacji serii L9 RB 103/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 09 listopada 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/27/10/2015 z dnia 27 października 2015 r., dokonał wykupu 100 szt. Obligacji serii L9 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej