Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. – Październik 2017 r. RB 102/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. za październik 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za październik 2017 r.:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 4 335,01 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 2 129,52% w porównaniu do października 2016 r.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 21 116,29 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 1 514,03% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W październiku zostało złożonych 240 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 515,38% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za październik 2017 r.:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w październiku wyniosła 12 557,67 tys. EUR i była wyższa o 334,37% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za październik 2017 r.:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2017 r. wyniosła 335,26 tys. PLN. Stanowi to spadek o 67,07% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 573 i była niższa o 13,05% w porównaniu do października 2016 r.

Październik jest pierwszym porównywalnym miesiącem działalności Aforti Collections S.A. w ujęciu rok do roku.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za październik 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej