Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. – Wrzesień 2017r. RB 89/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. za wrzesień 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za wrzesień 2017:

Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 3 114,25 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 1 151,85% w porównaniu do września 2016 r.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 18 722,56 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 589,75% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. We wrześniu zostało złożonych 213 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 176,62% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za wrzesień 2017:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut we wrześniu wyniosła 9 923,95 tys. EUR i była wyższa o 253,16% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za wrzesień 2017:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych we wrześniu 2017 r. wyniosła 870,58 tys. PLN. Stanowi to spadek o 66,61% w porównaniu do poprzedniego miesiąca tego roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 334 i była niższa o 80,27% w porównaniu do sierpnia 2017 r.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października 2016 r. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej