Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. – sierpień 2017 r. RB 81/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. za sierpień 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za sierpień 2017:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 3 281,18 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 914,89% w porównaniu do sierpnia 2016 r.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 19 156,51 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 632,50% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W sierpniu zostało złożonych 210 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 255,93% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za sierpień 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu wyniosła 7 673,75 tys. EUR i była wyższa o 134,74% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za sierpień 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2017 r. wyniosła 2 607,62 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 60,69% w porównaniu do poprzedniego miesiąca tego roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 1 693 i była wyższa o 569,17% w porównaniu do lipca 2017 r.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października 2016 r. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za sierpień 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej