Terminowy wykup obligacji serii L4 RB 78/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/13/08/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r., dokonał wykupu 200 szt. Obligacji serii L4 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej