Informacja dotycząca rozpoczęcia negocjacji zapisów term sheet o przejęciu podmiotu działającego w branży faktoringowej RB 76/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje o rozpoczęciu negocjacji zapisów term sheet z akcjonariuszami podmiotu działającego w branży faktoringowej, których celem ma być przejęcie wszystkich akcji w podmiocie przejmowanym. Podmiot przejmowany posiada ugruntowaną pozycję na rynku faktoringowym, sumę bilansową o wartości ok. 39 mln zł, obroty faktoringowe roczne na poziomie ok 150 mln zł. Celem negocjacji jest ustalenie zasad związanych z przejęciem podmiotu, zasad przejęcia finansowania akcji faktoringowej oraz ustalenie ram prawnych transakcji. Spółka uznała niniejszą informację za poufną, ponieważ potencjalna transakcja może doprowadzić do zwiększenia skali działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Czytaj więcej