Terminowy wykup obligacji serii L3 RB 75/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/30/07/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., dokonał wykupu 100 szt. Obligacji serii L3 celem ich umorzenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej