Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej w raporcie nr 45/2017 z 30.06.2017r RB 64/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w Akcie Notarialnym Rep. A nr 6829/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska. W załączeniu przedstawiamy Akt Notarialny Rep. A nr 7141/2017 – protokół sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionym Akcie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj Więcej