Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki RB 63/2017

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku .

Klaudiusz Sytek – 6.556.216 akcji reprezentujących 6.556.216 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 84,03 % w ogólnej liczbie głosów oraz 92,03 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r.

Kamilla Sytek-Skonieczna – 508.418 akcji reprezentujących 508.418 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 6, 52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 7,14 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U 05.184.1539).

Czytaj Więcej