Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29.06.2017 roku RB 62/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 11:00.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj Więcej